نحوه نگارش پایان نامه های دانشجویی

1-اندازه کاغذ به کار رفته A4 استاندارد به صورت یکرو باشد.

2-پایان نامه از بالا به پایین به ترتیب شامل:

"نام دانشگاه "-"گروه مهندسی کامپیوتر"-"عنوان پایان نامه"-"استاد راهنما"-"ارائه دهنده"-فصل و سال.

3-ترتیب قرار گرفتن مطالب به صورت زیر می باشد:

جلد-صفحه سفید-صفحه عنوان-چکیده-تقدیم نامه-سپاس نامه-فهرست مطالب-فهرست شکل ها و فهرست جدول ها-بدنه اصلی با شروع مقدمه-نتیجه گیری-پیوست ها-فهرست منابع و ماخذ-صفحه سفید.

4-اندازه حاشیه کاغذ از بالا و پایین و سمت راست3 سانتی متر و از سمت چپ 2.5 سانتی متر منظور شود.

5-فونت بکار رفته برای کلمات فارسی و همچنین کلمات انگلیسی در طول پایان نامه در همه جا ثابت می باشد.

6-فونت فارسی مورد استفاده از بین قلم های" نازنین"-"لوتوس" و یا" زر" انتخاب می شود.

7-فونت انگلیسی مورد استفاده TimesNewRoman می باشد.

8-اندازه فونت فارسی برای متن پایان نامه 14 معمولی می باشد.

9-اندازه فونت انگلیسی برای کلمات موجود در متن پایان نامه 12 معمولی باشد.

10-فونت زیر نویس 10 می باشد.

11-تیتر عناوین با همان قلم متن نوشته می شود.

12-عناوین دارای شماره می باشند.

مثلاً عنوان 1-3 به معنای سومین عنوان از فصل یک و عنوان 3-1-4  یعنی چهارمین زیر عنوان از اولین عنوان فصل 3می باشد.

13-اندازه خارجی ترین عنوان برای کلمات فارسی 16 ضخیم و برای کلمات لاتین 14 ضخیم می باشد و زیر عنوان ها با اندازه متن معمولی ولی به صورت ضخیم نوشته می شوند.

14-فاصله بین خطوط به صورت single تنظیم می شود.

15-در مورد کلماتی مثل "می باشد"و ریز پردازنده ها"  باید بین "می" و "باشد" و همچنین بین "ریز پردازنده" و " ها" فاصله باشد(از فاصله نا مرئی(Invisible Space) استفاده شود).

16-علائم نقطه(.) -کاما(,)- نقطه ویرگول(;) - دو نقطه (:) و مشابه, به کلمه قبل چسبیده و با فاصله (space) از کلمه بعدی جدا می گردند.همچنین علائم()-{}-"" و[] به محتوای داخلی آن چسبیده و از محتوای بیرونی با فاصله (space) جدا می گردند.

17-چکیده پروژه حداکثر در حجمی معادل 250 تا 300 کلمه تهیه شده و شامل بیان مختصر مسئله مورد بررسی,روش تحقیق ومراحل بکار گرفته شده برای کسب و جمع آوری اطلاعات,نحوه تجزیه و تحلیل و نتیجه کلی حاصله می باشد.خواننده با مطالعه چکیده بایدتشخیص دهد که پروژه موجود در برگیرنده مطالب مورد علاقه وی می باشد یا خیر؟تاریخچه و سابقه موضوع در این قسمت ذکر نمی شود, بلکه در مقدمه پروژه توضیح داده می شود.

18-هیچ کلمه اتین در متن نوشته نمی شود مگر آنکه اسم شخص-محل-نرم افزاری و یا سر واژه باشد.مانند کلمات Linux -Windows و یا IIS البته پیشنهاد می شود کلمات قولی نیز به صورت فارسی"ویندوز" ویا "لینوکس" نوشته شوند.در مورد سایرکلمات لاتین حتماً ترجمه فارسی آن بکار می رود و پس از اولین کاربرد,واژه ها نیز به صورت پاورقی به طور کامل آورده شوند.

19-در بالای کلیه صفحات و در فاصله 2.5 سانتی متر از بالای صفحه یک خط افقی رسم شده , در بالای آن و در سمت راست عنوان پایان نامه و در سمت چپ شماره صفحه قرار می گیرد.

20-لازم است متن پایان نامه هم از راست و هم از چپ تراز شده باشد.ابتدای هر پاراگراف حتماً به اندازه یک Tab تورفتگی در نظر گرفته شود.

21-کلیه شکل ها نمودارها و جداول به صورت وسط چین بایستی تراز شوند و در زیرآنها شماره و عنوان قید شود ودر متن حتماًبه آنها ارجاع داده شود.

مثلاً       "شکل(2-3) فرم دریافت اسم رمز"     که عدد2-3 به معنای سومین شکل از فصل 2 می باشد.

22-در بین هر دو فصل یک برگه سفید قرار می گیرد که در آن عنوان فصل و شماره فصل قید می شود فرمت و فونت بکار رفته در این صفحه آزاد می باشد.

23-ضمائم فصل محسوب نمی شود ودر انتهای پایان نامه بفرم ضمیمه 1,....,ضمیمه 2.......اضافه می شوند.

24-متن برنامه(Source),مستندات و برنامه اجرایی به صورت CD ضمیمه پایان نامه گردد.

25-آخرین قسمت پایان نامه فهرست مراجع و منابع می باشد که فرمت نوشتن آن در مورد کتاب,ژورنال و آدرس اینترنتی متفاوت می باشد:

در مورد کتاب:          شماره منبع,نام مولف,نام منبع,نام ناشر,shg kav.

در مورد ژورنال:      شماره منبع,نام مولف,عنوان مقاله,آدرس مقاله,سال,شماره صفحه.

در مورد آدرس اینترنتی:شماره منبع,نام مولف,عنوان,آدرس اینترنتی,آخرین تاریخ مشاهده.

مثلاً

1-ابراهیم زاده,خود آموز برنامه نویسی با جاوا,نشر علوم,1382

2-برای ارجاع به منبع در متن,در انتهای مبحث شماره منبع در[] قرار می گیرد.

مثلاً:

یکی از مواردی که در زبان جاوا.............................................................می باشد[1].

(به جای استفاده از شماره منبع در موارد 25و26 می توان از[ نام نویسنده و سال] نیز استفاده نمود.مثل[ابراهیم زاده 82]).

 

منبع : سیری در رشته تاريخ وفلسفه آموزش و پرورش | نحوه نگارش پایان نامه های دانشجویی...
برچسب ها : نامه ,مورد ,شماره ,صورت ,فونت ,صفحه ,پایان نامه ,شماره منبع ,برای کلمات ,آدرس اینترنتی ,فاصله space ,برای کلمات فارسی ,نحوه نگارش پایان